calendar

Sun Mon Tues Wed Thu Fri Sat
Pesach Sheni
29th Day Omer
 • 8:15a Shacharit
 • 5:00p 40th Anniversary Dinner Journal Dinner Honoring Randi & Arnie Spier
 • 7:35p Mincha/Maariv
30th Day Omer
 • 6:15a Shacharit
 • 7:35p Mincha/Maariv
31st Day Omer
 • 6:25a Shacharit
 • 7:35p Mincha/Maariv
32nd Day Omer
 • 6:25a Shacharit
 • 7:40p Mincha/Maariv
Lag B'Omer
33rd Day Omer
 • 6:15a Shacharit
 • 7:40p Mincha/Maariv
34th Day Omer
 • 6:25a Shacharit
 • 7:38p Candle Lighting
 • 7:40p Mincha/Maariv
35th Day Omer
Emor
 • 8:20a Hashkama/Teen Minyan
 • 9:00a Shacharit
 • 7:25p Mincha
 • 8:42p Maariv
 • 8:42p Havdalah
36th Day Omer
 • 8:15a Shacharit
 • 7:45p Mincha/Maariv
37th Day Omer
 • 6:15a Shacharit
 • 7:45p Mincha/Maariv
38th Day Omer
 • 6:25a Shacharit
 • 7:45p Mincha/Maariv
39th Day Omer
 • 6:25a Shacharit
 • 7:45p Mincha/Maariv
40th Day Omer
 • 6:15a Shacharit
 • 7:45p Mincha/Maariv
41st Day Omer
 • 6:25a Shacharit
 • 7:45p Candle Lighting
 • 7:50p Mincha/Maariv
42nd Day Omer
Behar-Bechukotai
 • 8:20a Hashkama/Teen Minyan
 • 9:00a Shacharit
 • 7:30p Mincha
 • 8:49p Havdalah
 • 8:49p Maariv
Yom Yerushalayim
43rd Day Omer
 • 8:15a Shacharit
 • 7:50p Mincha/Maariv
44th Day Omer
 • 6:15a Shacharit
 • 7:50p Mincha/Maariv
Rosh Chodesh Sivan
45th Day Omer
 • 6:00a Shacharit
46th Day Omer
 • 6:25a Shacharit
 • 7:55p Mincha/Maariv
47th Day Omer
 • 6:15a Shacharit
 • 7:55p Mincha/Maariv
48th Day Omer
 • 6:25a Shacharit
 • 7:52p Candle Lighting
 • 7:55p Mincha/Maariv
Erev Shavuot
49th Day Omer
Bamidbar
 • 8:20a Hashkama/Teen Minyan
 • 9:00a Shacharit
 • 7:40p Mincha
 • 8:56p Maariv
 • 8:56p Candle Lighting
Shavuot - 1st Day
 • 5:05a Shacharit
 • 9:00a Shacharit
 • 7:55p Mincha
 • 8:57p Candle Lighting
Shavuot
Yizkor
 • 8:45a Shacharit
 • 9:00a Shacharit
 • 7:55p Mincha
 • 7:55p Mincha
 • 8:58p Havdalah
 
 • 6:25a Shacharit
 • 8:00p Mincha/Maariv
 
 • 6:25a Shacharit
 • 8:00p Mincha/Maariv
 
 • 6:15a Shacharit
 • 8:00p Mincha/Maariv
 
 • 6:25a Shacharit
 • 7:58p Candle Lighting
 • 8:00p Mincha/Maariv
Nasso
 • 8:20a Hashkama/Teen Minyan
 • 9:00a Shacharit
 • 7:45p Mincha
 • 9:02p Havdalah
 • 9:02p Maariv
 
 • 8:15a Shacharit
 • 8:05p Mincha/Maariv
 
 • 6:15a Shacharit
 • 8:05p Mincha/Maariv
 
 • 6:25a Shacharit
 • 8:05p Mincha/Maariv
 
 • 6:25a Shacharit
 • 8:05p Mincha/Maariv
 
 • 6:15a Shacharit
 • 8:05p Mincha/Maariv
 
 • 6:25a Shacharit
 • 8:04p Candle Lighting
 • 8:05p Mincha/Maariv
Beha'alotcha
 • 8:20a Hashkama/Teen Minyan
 • 9:00a Shacharit
 • 7:50p Mincha
 • 9:08p Maariv
 • 9:08p Havdalah

 

 

 

Sun, May 27 2018 13 Sivan 5778